Импресум

Информативен портал: УРБАН (www.urban.mk) e интернет платформа за дигитално издаваштво на: Здружение Институт за Развој на Заедницата – Тетово.

Главен и одговорен уредник:

Сретен Коцески

Уреднички одбор:

Јасмина Јаневска
Благородна Бишковска

Илија Маринковски

Администратор на интернет страница:

www.ctrl.mk

Контакт:

Адреса: Маршал Тито Бр. 96, Тетово 1200
Телефон: 070-250-286
Email: info@cdi.mk